Четвърти „б” клас от НУ „Васил Друмев” в Пазарджик с класен ръководител Ева Щерева е победителят за месец април в конкурса „Клас на месеца”, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик.

Молитва за България за мир и разбирателство, собственоръчно нарисувани тениски с цветовете на българското знаме и паметника Шипка, картата на България в умален мащаб – подарък на родителите. Това са малка част от инициативите, реализирани от четвъртокласниците след връщането им в класните стаи, които впечатлиха членовете на журито.

„В продължение на четири години ние заедно се учим на щастие! Животът на децата от този клас е изпълнен с много емоции, добри дела, усмивки, толерантност, разбирателство и прекрасни отношения и мигове на заедност и взаимност. Общуваме помежду си, без агресия и без гняв, като приятели, не само в училище. В делата ни всеки ден място намира добротата. Ние се стараем да творим, да правим добро, като същевременно повдигнем българския дух и се запознаем с традициите” – подчертава класната ръководителка.

Класът победител ще получи плакет и грамота. Грамоти за участие и табла „Клас от добротворци” ще бъдат връчени на всички участници в конкурса „Клас на месеца”. На таблата децата ще вписват добрите си дела и ще ги илюстрират със снимки.

В края на учебната година МКБППМН към Община Пазарджик ще връчи голямата награда на конкурса – еднодневна екскурзия и ще излъчи „Клас на годината”. А таблата „Клас от добротворци” ще бъдат подредени в изложба на видно място в града.