Община Пазарджик организира встъпителна пресконференция по проект:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

Община Пазарджик Ви кани на 19 май 2021г. (сряда), от 11:00 ч. в Зала Архитектурен съвет в сградата на Община Пазарджик на встъпителна пресконференция за представяне на проект:  „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на  гр. Пазарджик” по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“.

На пресконференцията ще бъде предоставена информация относно целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

 Бенефициент по проекта е Община Пазарджик.

Обща стойност на проекта е 1 041 949,20 лв.

Начало на проекта: 24.02.2021г.

Край на проекта:    24.08.2022г.