Излезе от печат том единадесети на Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик, съобщи директорът Борис Хаджийски.
Печатното издание е пуснато в продажба в Етнографската експозиция и билетно-информационния център на Регионален исторически музей – Пазарджик, както и в къща музей „Константин Величков“.