На 19 май 2021г.  Община Пазарджик проведе встъпителна пресконференция, като представи дейностите на проект:„Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на  гр. Пазарджик” по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“.

По време на пресконференцията бяха представени целевите групи на проекта, а именно – жителите на град Пазарджик и ползвателите на уличната инфраструктура и главната цел на проекта – Подобряване на светлинната среда, снижаване консумацията на електрическа енергия и намаляване на експлоатационните разходи.

По време на мероприятието се представиха подробно и заложените специфични цели, а те са: подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване консумацията на ток, както и максимално намаляване времето за акумулиране на енергийните загуби, намаляване на преките разходи на община Пазарджик за улично осветлени и осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства. Ще бъде извършена подмяна на осветителни тела на главни улици и булеварди.

 

Бенефициент по проекта е Община Пазарджик.

Обща стойност на проекта е 1 041 949,20 лв.

Начало на проекта: 24.02.2021г.

Край на проекта:    24.08.2022г.