Двадесет медицински сестри ще бъдат първия випуск от Медицинския колеж в Пазарджик, съобщи „24 часа“ позовавайки се на кмета Тодор Попов. Колежът ще бъде филиал към Медицинския университет в Пловдив и както вече е известно ще се помещава в сградата на бившия Институт за детски учителки в областния град.

200 000 лв. са отпуснати от държавата за ремонт на сградата на общежитието към колежа. По въпроса се работи усилено от две години насам, като целта на общинското ръководство е да върне славата на университетски град на Пазарджик. Медицинските кадри започват да не достигат и това се видя особено осезаемо по време на пандемията, когато лекарите в болниците на територията на областта изпитваха недостиг на персонал и се налагаше лекари и медицински сестри през ден да дават дежурства.

И трите действащи болници в Пазарджик ще окажат съдействие на обучението на студентите, като предоставят възможност за придобиване на практически умения на бъдещите медицински сестри. На този етап е ясно, че те ще се обучават както за обща практика, така и за специализираните – акушерство и лаборантство.

Общинският съветник Борис Манев внесе отворено писмо до кмета, настоява за Медицински колеж