Ваня СТЕФАНОВА, главен експерт отдел „Образование“, Община Брацигово

24 май.

Свежото пролетно утро ккъпе в зеленина центъра на Брацигово. Слънцето праща първите си лъчи, за да посрещне празника… Надигат се на пръсти къщите и притаено слушат…“ Върви, народе, възродени…“ за пореден път оглася училища и улици…

От 10.45 със слово, рецитиране на български стихове и концертна програма брациговци почетоха най-българския празник- на буквите и духовността. И с цвете бе удостоен всеки учител и читалищен деятел. Наградени бяха деца и ученици за участие в конкурси и извънкласни дейности по изкуствата.

С български песни и красиви стихове си пожелахме „На многая лета…“ и отнесохме със себе си спомен за слънце, букети божур и 24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската просвета и култура и на славянската книжнина…