Районната избирателна комисия в Пазарджик започва да приема документи за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за народни представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.  е до 08.06.2021г. – 17:00ч. включително.

Документи се приемат всеки ден от 09:00 до 17:00ч. включително.

При установяване на непълноти или несъответствия в предложението и приложените документи, РИК Пазарджик дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00ч. на 08.06.2021г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 31.05.2021г. – 17:00ч. включително.

Документи се приемат всеки ден от 09:00 до 17:00ч. включително. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК Пазарджик дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00ч. на 31.05.2021г.