На 28 май (петък) от 09:00 часа в Стрелча работи пробовземна на МЦ „Панагюрище“, който е част МБАЛ „Уни Хоспитал“. Пациентите могат да си направят изследвания като:
• ПКК (еритроцити и левкоцити, диференциално броене);
• биохимия (кръвна захар, креатинин, урея);
• коагулационен статус, утайка, CRP, Д-димер;
• урина.
В „Уни Хоспитал“ се извършват кръвни изследвания от областта на клиничната лаборатория, микробиология и вирусология.
Манипулационната работи с направления по НЗОК и чрез заплащане.