Община Пазарджик организира Информационен ден по проект:
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

На 3-ти  юни 2021г.  Община Пазарджик проведе информационно събитие, представяйки на всички заинтересовани граждани на община Пазарджик, дейностите на проект: „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на  гр. Пазарджик” по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“.

По време на информационното събитие на целевите групи на проекта, а именно – жителите на град Пазарджик и ползвателите на уличната инфраструктура бяха раздавани материали и  представяне на главната цел на проекта – Подобряване на светлинната среда, снижаване консумацията на електрическа енергия и намаляване на експлоатационните разходи.

 

Бенефициент по проекта е Община Пазарджик.

Обща стойност на проекта е 1 041 949,20 лв.

Начало на проекта: 24.02.2021г.

Край на проекта:    24.08.2022г.