Министър Николай Денков откри модерен STEM център в ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“ в Пазарджик.
Учене чрез преживяване и правене. Такава е идеята на новия STEM център в Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ в Пазарджик, който беше открит днес от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Лентата на новата училищна придобивка прерязаха директорът на училището Иванка Ваклинова и министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.
Официални гости на събитието бяха областният управител Иван Васев, зам.-областният управител Тодор Джамбов, началникът на РУО Пазарджик Валентина Кайтазова, директорът на диркеция Образование и култура в община Пазарджик – Гергана Табакова. На влизане в новия STEM център, министър Денков бе посрещнат от ученици от гимназията. Той им благодари за изключително оригиналната и емоционална покана, която е получил по повод днешното събитие.
Гостите присъстваха на един учебен час, в който наблюдаваха представянето на ученическите демонстрации в новия STEM център, подготвени по проблемно – базирания метод на преподаване. Темата бе „Приказките на реката – от легендите до телевизионните репортажи“.
В изследователската лаборатория, финансирана по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН, ще се провежда обучението по новата учебна дисциплина „Устойчиво развитие и природосъобразен начин на живот“, която ще се изучава в класовете от първи гимназиален етап. Там ще се извършва също профилирана подготовка по биология и здравно образование във втори гимназиален етап. Ще се търсят възможности за интегриране на факултативните предмети „Медийна грамотност“ и „Предприемачество“, които са включени в учебните планове на класовете от първи гимназиален етап, както и на останалите учебни предмети от общообразователната подготовка. В лабораторията ще има също занимания по интереси в областта на природните науки и за развиване на дигиталните умения.
STEM центърът е разположен в два кабинета и едно хранилище, които са трансформирани в модерно учебно пространство с различни зони – за експериментиране, за представяне, за споделяне и за търсене на информация. Има и зона за учителите.
В Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ се обучават 95 ученици в шест паралелки. Тридесет и осем ученици са избрали профил „Природни науки“, останалите 57 са в профил „Хуманитарни науки“.