Излязоха отговорите на националното външно оценяване по математика за седми и десети клас. Почти 106 хил. ученици от VII и X клас се явиха днес на изпит.

Около 57 330 седмокласници решаваха 23 задачи, 18 от които – с избираем отговор. Две задачи са с кратък свободен отговор, а други три – с разширен отговор, в който учениците трябваше да опишат и аргументират изпълнението на задачата. Те разполагаха с 60 минути за първата част на изпита и с 90 минути – за втората.