По Вариант 1 ще решават задачи седмокласниците на Националното външно оценяване по математика. Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката.
Началният час на изпита е 9.00 ч. Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

Учениците се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от 10 деца, съобщиха от МОН.

На изпитите може да се ползва химикалка с черно мастило, молив и гума, а за изпита по математика – също линия, пергел, триъгълник. Ако ученикът е с нарушено зрение, са разрешени брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа.

На 16 юни се състоя Националното външно оценяване по български език и литература за седми и десети клас.

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от външни оценявания е 28 юни.