Дарение от ценни книги за фонда на Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“ направи председателят на „Отечествения съюз“ Симеон Симеонов. Сред заглавията са „История на Отечествения съюз“, „Истината за царските имоти“ „ сборник с материали „Срещи с историята“, „ Гробът на Васил Левски“-сборник с документи, „ България-средище на толерантността“, издание на Българска академия на науката, „Модернизацията на Нова България и цар Фердинанд I“, Руска литературна класика-очерци, етюди и портрети на руските класици, „ Държавност, приемственост, традиция“ и други.