„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти, както следва:

I.За следните щатни длъжности:

Лекар – специализант по Спешна медицина                  – 1 длъжност;    конспект;

Лекар – специализант по Кардиология                           – 1 длъжност;    конспект;

Лекар – специализант по Образна диагностика             – 1 длъжност;    конспект;

Лекар – специализант по УНГ                                        – 1 длъжност;     конспект;

Лекар – специализант по Урология                                – 1 длъжност;     конспект;

II.За следните длъжности, за които държавата ще финансира обучението по

чл. 40, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл. 42б от Наредба № 1/2015 г.

Лекар – специализант по Вътрешни болести                 – 1 длъжност;     конспект;

Лекар – специализант по Инфекциозни болести           – 1 длъжност;     конспект;

Лекар – специализант по Клинична лаборатория          – 1 длъжност;     конспект;