Пациент с доказана Легионерска болест се лекува в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик. Това е първият случай за областта през тази година, а през миналата са били четири. 62-годишният мъж постъпва с висока температура -до 40℃, отпадналост и диария. При обективния преглед се установява и пневмония. При болния е отхвърлена диагнозата COVID- 19 със съвременните методи за диагностика /PCR/, съобщиха от МБАЛ – Пазарджик.
Диагнозата Легионерска болест е потвърдена в Националния център по заразни и паразитни болести в град София. Легионерската болест е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с токси-инфекциозен синдром и тежка пневмония, с възможно развитие на дихателна недостатъчност и остър респираторен дистрес синдром. Причинява се от бактерии от род Legionella. Легионелите са широко разпространени в природните водоизточници, където паразитират в свободно живеещи амеби. Те имат висока адаптивна способност и лесно колонизират изкуствени водни системи.
Механизмът на предаване на инфекцията е аерогенен, чрез вдишване на воден аерозол, съдържащ легионели. Етиологична диагноза е трудна само по клинични белези, затова се използват и други методи. Най-бърз и достъпен метод е изследването на урина за доказване на антиген. Заболяването все още се подценява у нас и част от случаите остават неоткрити, коментира началникът на Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева.
НАХАПАН ОТ МИШКИ
В Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик продължава лечението на 35-годишен мъж с хеморагична треска с бъбречен синдром. Това е първият случай в България, при който причинителят Пуумала ханта вирус е доказан с молекулярно-биологични методи /PCR/ при хора. Заболяването е потвърдено в Националната референтна лаборатория по предавани с вектори инфекции чрез доказване на вирусната РНК в кръвта на болния и установяване на специфични антитела в серума му. Този вирус е познат в страната ни като един от причинителите на ХТБС, но до момента е доказван само с установяване на антитела, съобщи началникът на Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева.
Хеморагичната треска с бъбречен синдром (ХТБС) е остра вирусна инфекция, протичаща с висока температура, бъбречна недостатъчност и хеморагии. Предава се чрез мишевидни гризачи.