ДО

ДИРЕКТОРА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

ГР. ПАЗАРДЖИК

 

 

Уважаеми господин Шотлеков,

Уважаеми дами и господа,

Позволете ми, като кмет на Община Пазарджик, да изразя дълбоката признателност от името на местната ни  общност за всеотдайността  Ви в изпълнение на служебния Ви дълг – да бдите за нашата сигурност.

Вие упражнявате една от най-трудните професии – да си отдаден в името на спокойствието на  другите, пазейки техните законови граждански интереси и тяхната безопасност. Обществените очаквания към Вас винаги са били много високи. Но да бъдеш служител на МВР не е само професия, а начин на живот, свързан с умението да поемаш отговорност и риск.

Изразявам своята благодарност за доброто партньорство, което имаме в много аспекти на нашата дейност, и което е много ценно за осъществяване на редица инициативи, както в администрацията, така и в разрешаване на проблемите на гражданите.

Поздравявам семействата Ви за разбирането, което проявяват  към Вашия избор –  да се посветите на тази трудна и отговорна професия.

Пожелавам Ви здраве, упоритост и висок дух!

Честит празник!

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 

05.07.2021 г.

Гр. Пазарджик