По време на редовното заседание на Общинския съвет в Пазарджик ще бъде актуализиран списъкът на средищните училища в община Пазарджик. Предложението касае  учебната 2021/2022 година и е входирано в деловодството на съвета от кмета Тодор Попов.

През предстоящата учебна година ще има осем средищни училища, ако това бъде одобрено от съветниците. Те са две в Черногорово, по едно във Величково, Гелеменово и Паталеница, три са в Пазарджик.

НУ „Кирил и Методий” с. Черногорово за учениците от с. Крали Марко, с.Овчеполци, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Росен, където няма училища. Учениците от селата Цар Асен, Росен и Овчеполци ползват специализиран превоз. Учениците от с. Тополи дол и с. Крали Марко се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 38.
ОУ „Асен Златаров” с. Черногорово за учениците от с. Овчеполци, с. Тополи дол и с. Росен, където няма училища. Учениците от селата Росен и Овчеполци ползват специализиран превоз. Учениците от с. Тополи дол се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 21.

ОУ „Васил Левски” с. Величково за учениците от с. Памидово, където няма училище и учениците се придвижват със собствен превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 22.
ОУ „Отец Паисий” с. Гелеменово за учениците от с. Априлци и с. Сбор, където няма училища. Учениците от с. Априлци ползват специализиран превоз, а от с. Сбор се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 62.
ОУ „Константин Величков” с. Паталеница за учениците от с. Црънча, с. Дебръщица и с. Ляхово, където няма училища. Ползва се специализиран превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 41.
ОУ „Стефан Захариев” гр. Пазарджик за децата и учениците от с. Драгор, където няма училище и детска градина. Ползва се специализиран превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 77.
ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Пазарджик за учениците от с. Добровница, където няма училище. Ползва се собствен превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 37.
СУ „Д-р Петър Берон” гр. Пазарджик за учениците от с. Мирянци, където няма училище. Ползва се собствен превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 31.

Заседанието на Общинския съвет е насрочено за този петък.