Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми е провела през периода четири заседания. Одобрени са 12 кандидати за финансиране на процедури от общинския фонд „Ин витро”, става ясно от публикувания отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за първото полугодие на 2021 г.

Общата сума с която разполага фондът е в размер на 50 000 лв. годишно. За изтеклата 2020 година, в община Пазарджик са се родили шест деца, благодарение на фонд „Ин витро“.