Днес Отделението по лъчелечение в „Уни Хоспитал“, част от Онкологичния център на лечебното заведение, отбелязва 5 години от официалното си откриване. За този период отделението се превърна в едно от водещите в страната при лечението с радиохирургия.

Д-р Захари Захариев, началник на Отделението по лъчелечение, е председател на Радиохирургичното дружество в България и организатор на Националните срещи по радиохирургия в Панагюрище. През 2021 година Отделението по лъчелечение стана единственото в страната, в което работи системата Varian Calypso за провеждане на радиохирургия при ранен простатен карцином.

Д-р Красимира Чачова-Ранчева, управител на лечебното заведение, пожела на целия екип на Отделението по лъчелечение да остане все така отдаден безрезервно на пациентите си.