Наглед дребно недоглеждане стана причина да се блокират предвидени за спешните отделения на областните болници в Пловдив и Пазарджик сериозни ремонти.

Фаталната грешка е допусната от комисията, която трябваше да избере фирми за целта. Вследствие на нея са прекратени процедурите за две от общо пет обособени позиции в Южния централен регион, чиято обща стойност е 3,5 млн. лева, съобщи сайтът actualno.com.

На практика комисията допуснала участник до отваряне на ценова оферта, който би трябвало да бъде отстранен още на първия етап от процедурата. „Унифактор“ ЕООД обаче била допусната до разглеждане на техническите предложения, като комисията декриптирала и разгледала ценовите му предложения.

Дружеството не представило нов ЕЕДОП и друга изискваща се информация, като тази за липса на основания за отстраняване и изпълнение на критериите за подбор. След декриптирането на ценовите предложения те били визуализирани автоматично в публичната преписка, което представлява нарушение на Закона за обществени поръчки.