Предвид високите температури, сериозната опасност от възникването на пожари и възникналите такива през седмицата, на 4-ти август се свика извънредно заседание на Общинския кризисен щаб при Община Сърница, на което присъстваха представители на общинска администрация, РСПБЗН-Велинград, РУ Полиция-Велинград, ДГС „Селище” и ОПУ Пазарджик.

Подробно обсъдени бяха готовността за бързо отреагиране на всички институции при възникване на пожари, евентуални проблеми при борбата с тях и възможни сценарии за взаимодействие и помощ между държавните органи и местното самоуправление.

Представителите от РСПБЗН разясниха подробно методологията на работа на пожарната служба и начините, методите и предпоставките за свикване на пожарните екипи на териториално и централно ниво.

Общинска администрация и ДГС „Селище” представиха списък на наличната техника при възникване на извънредни ситуации – тежкотоварни автомобили, снабдени с бидони, помпи и съответните пособия за гасене на пожари, както и високопроходима техника за прокарване на пътища през трудно достъпни или високопланински райони.

Също така съвместно бе взето решение общинска администрация и ДГС „Селище” да извърши основно почистване на бендите в района. Това са своеобразен вид водоеми, в които се събира и съхранява негодна за консумация вода, но същата може да бъде използвана като най-близкия водоизточник за гасене на пожари.

ДГС „Селище” също така увери, че ще извърши проверки на всички къмпингуващи лица на територията на стопанството, за да се увери, че се намират в районите на обособените къмпинги и че спазват противопожарните правила. Проверки ще се извършват и на берачите на горски продукти и лицата, осъществяващи дейности в горските територии.

Общинска администрация посочи, че към общината има сформирано доброволно формирование съобразно Закона за защита при бедствия и Наредбата за създаването и организиране дейността на доброволните формирования. Тези доброволни се включват активно при всички извънредни ситуации, възникващи на територията на общината, като в настоящата ситуация отново ще се разчита на помощта им.

От към човешки ресурс, ще се разчита предимно на служители от общинска администрация, горските служители, доброволци и пожарникари в случаите, в които е възможно осигуряването им. Всички ресорни институции отново призовават жителите и гостите на Община Сърница да проявяват особено внимание, да не палят огън на открито в никакви ситуации, а при палене на огън в обособени места, това да става само при необходимост, като се съобразяват с температурата на въздуха и силата на вятъра. Също така се призовават гражданите да не хвърлят угарки от цигари, защото предвид силното засушаване, високите температури и силния вятър те са основната предпоставка за възникването на пожари в горските и полските територии.

Обръщаме внимание на лицата, че при предизвикване на пожар – умишлено или по непредпазливост, виновните лица носят наказателно отговорност съобразно Наказателния кодекс, като съща така подлежат и на глоби и имуществени санкции в особено големи размери.