Екип на Българската федерация бадминтон заедно със 7 младежи доброволци проведоха демонстрации на спорта бадминтон и информационно популяризаторска кампания в центъра на град Пазарджик.

Инициативата е в изпълнение на проекта „Превенция на различните форми на зависимости сред младите хора по време на пандемия“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от закона за хазарта-2021г. на ММС по Дог.№ 25-00-10/17.03.2021г.

В демонстрациите участваха и няколко изявени млади спортисти от град Пазарджик: Гергана Павлова – спортист номер едно на Пазарджик за 2020, над 25 деца от клуба, както и председателя на БК – Пазарджик -Неделчо Кесов, които се включиха в подкрепа на провежданата от БФ Бадминтон Национална кампания – „Стоп – на зависимостта, Старт -на активността -2021г.

Дейностите по провеждания проект са насочени към развитието на младежите от различни населени места, подобряване на методите и средствата за превенция на различни видове зависимости, тъй като развитието на обществото и забързаните темпове на живот оказват, както положително така и отрицателно влияние върху младите.

Основните цели на проекта са в съответствие с Програмата на ММС, като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение чрез повишаване умението на младежите за водене на живот без зависимости – наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, както и с принципите заложени в Закона за младежта, Националната стратегия и европейските политики за младежта.