От предприятие „Язовири и каскади” към НЕК-ЕАД уведомяват, че на 12.08.2021г. от 10,00 ч. до 16,00 ч. и на 13.08.2021г. от 9,00ч. до 16,00ч. ще бъдат извършени функционални изпитания с ремонтния затвор на основния изпускател на язовир „Батак”с реално изпускане на вода.

В този период в заливаемите зони по коритото на река „Мътница” с оглед на безопасността се забранява допускането на хора, животни и техника.