През 2021 г. Регионален исторически музей – Пазарджик кандидатства и спечели нови два проекта, които се финансират от Министерството на културата, съобщи директорът на РИМ – Борис Хаджийски. Финансовата подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за Селищна могила „Юнаците“ е в размер на 35 000 лева. Вторият проект „Изготвяне на проект за художествено-пространствено оформление за създаване на нова експозиция в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“ е в размер на 13 125 лева.

Общият финансов ресурс, който Регионален исторически музей – Пазарджик получи за реализирането на тези проекти, е в размер на 48 125 лева, съобщи Хаджийски.