Министерският съвет предлага акад. Марин Стоянов Кадиев да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен за големите му заслуги в областта на културата и изкуството.

Акад. Марин Стоянов Кадиев е роден е на 29.01.1939 г. в с. Душево, Севлиевска община. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Издал е 11 книги с публицистика – статии, есета, рецензии, интервюта, студии, литературни анкети, сред които: „Думи за известни и неизвестни писатели и книги“, „Мигновения с тях“, „Писатели, училище и време“, „Единадесет разговора с Николай Хайтов“ и др.

Академик Марин Кадиев е лауреат на множество български и чуждестранни награди. Удостоен е с почетното звание академик от Българската академия на науките и изкуствата и е директор на Института по български език и литература към тази академия.
Към момента акад. Марин Кадиев е председател на Съюза на независимите български писатели. От 2013 г. Кадиев е избран за дописен член на Българската академия на науките и изкуствата.