Двадесет и пет къщички за птички, както и множество закачливи надписи посрещат преминаващите и отдъхващите в парка пред бившата Минерална баня в Пазарджик. Освен това там има и много нови цветя и дървета. Идеята и реализацията на проекта е дело на собствениците на „Захарната къща“ в областния град – семейство Нориеви.

Целта им е да внесат позитивно настроение у хората, които ежедневно минават по алеите край зелените площи, а също и да напомнят на онези, които хвърлят отпадъци извън кошчетата, че опазването на околната среда зависи от всеки един от нас. Много пъти ден след като са били посадени нови цветя и храсти в градските паркове, те са измъкнати и захвърлени на земята, или откраднати. Тъй като Нориеви са посадили рози и дръвчета са се опитали вежливо да помолят злосторниците да не постъпват по този начин с новите насаждения.

„Усмихна ли се днес?“ – гласи един от надписите, а на друга табелка четем: „Смехът на Земята са цветята.“

Част от къщичките за птици вече са изчезнали, но много от тях все още са по местата си.

Вече сме ви разказвали, че през есенно -зимния период паркът е местообитание на защитеният пернат вид – горска ушата сова.

Горската ушата сова е една от най-„елегантните” и стройни сови. Дължината на тялото им е 31-37 см, размахът на крилете между 86-98 см и тежи между 250-330 грама. Има „уши” от пера, които могат да достигнат до 5-6 см. Основният цвят е кафеникаво-оранжев, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците.

В България горската ушата сова през размножителния период е установена повсеместно до около 1900 м надморска височина. През есенно-зимния период образува големи ята до 20-40 екземпляра, като този социален инстинкт и добрата поносимост между отделните индивиди не са характерни за останалите видове сови. Колкото е по-студена зимата, толкова ятата са по-многобройни. През този период горската ушата сова не е предпазлива. Често групите почиват през деня по дървета  в големи градове. Половин до един час след залез слънце в продължение на 10 – 15 мин. совите напускат дърветата и се отправят в различна посока. Сутрин преди разсъмване отново се събират.

Като полезна птица, хранеща се с гризачи, горската ушата сова е включена в закона за биологичното разнообразие и в приложение III на Бернската конвенция.