Вижте още какво показва анализът на НОИ.

Българските пенсионери на възраст между 40 и 44 години взимат най-високите пенсии у нас. Това показва анализ на НОИ на база данните на Държавното обществено осигуряване.

Хората, които попадат в тази група получават средно на месец по 1 104 лева. За тези в следващата категория – между 45 и 49 години средната пенсия възлиза на 888,61 лева. В тези две възрастови групи попадат общо 1 110 пенсионери. Това  са  предимно хора,  работили в условията  на първа и/или втора категория труд, придобили  право  на  пенсия  на  по-ниска  възраст. Тук  са  включени  и  пенсионери,  които  са военнослужещи,  полицаи  и  други  ползващи  специален  режим  на  ранно  пенсиониране.

Според експертите техните възнаграждения за старост са три пъти по-високи от средната пенсия за страната, която за миналата година е била 375,23 лв. За мъжете тя е 460,75 лв., а за жените – 314,97 лв., като в сумата не са включени различните добавки, които се изплащат към пенсиите, уточняват от НОИ.

Пенсионерите на възраст между 50 и 54 години следват по размер на пенсията. Те взимат средно по 851,22 лв.,   а хората между 55 и 59 години живеят със 774,27 лв. на месец.

Хората, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, в тези три възрастови групи са 45 753 души или 3% от всички. Най-многобройната  група,  която представлява близо една четвърт от всички пенсионери са  хората на възраст между 70 и 74-години, които взимат средно едва 414,36 лв. на месец. Данните сочат още, че с най-ниски възнаграждения остават най-възрастните. Тези над 95 години получават средно по 318,69 лв. В групата на  90-94-годишните пенсията е средно по 336,31 лв. на месец, а 85-89-годишните – 348,43 лв. Трите групи заемат дял от 9,3% от общия брой на пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст.

Така след всичко казано дотук експертите правят категоричното заключение, че най-възрастните пенсионери получават сравнително по-ниски пенсии, което е показателно за изоставането на размерите на пенсиите с отдалечаване във времето от момента на отпускането им.

 

Според разпределението по пол и възраст мъжете, попадащи във възрастовата група между 40 и 44 години и между 45 и 49 години, са с най-висок среден основен месечен размер на пенсията, съответно 1 103,85 лв. и 902,10 лв. При жените със значително по-висок от средния размер пенсия за всички жени са групите на 50-54-годишните със 798,90 лв. и 55-59-годишните, които получават средно по 593,33 лв.

 

Анализът сочи още, че хората у нас получават пенсия средно 21,7 години. Запазва се тенденцията продължителността на получаване на пенсия при жените да е по-висока от тази при мъжете. Дамите от нежния пол получават пенсия средно по 24,8 години при 18,6 години за мъжете. Или жените получават пенсия с 6,2 години по-дълго.