От 9-ти до 11-ти септември Брацигово бе домакин на тридневен архитектурен форум  “Каменният поток на времето”, който събра на едно място архитекти, инженери, експерти по културно наследство и общественици. Събитието бе организирано от Регионална колегия София Област към Камара на архитектите в България съвместно с Община Брацигово. Целта е да се насочи вниманието към богатото архитектурно наследство на региона, да се потърсят възможности за неговото преосмисляне и ревитализация, както и да се спомогне за решаване на редица проблеми свързани с недвижимото културно наследство и квалификацията на кадри на национално ниво.

Програмата на форума включваше кръгла маса и лекции, посветени на темата за опазване на архитектурното наследство, два уъркшопа за каменоделство и глинени мазилки, детска архитектурна работилница, както и две изложби. Eдна експозиция е посветена на Брациговската архитектурно строителна школа с макети от Историческия музей на града, направени през 1980г. по чертежи на проф. арх. Пейо Бербенлиев, показващи  част от забележителните сгради направени от брациговските майстори строители в България. Те са допълнени с фотографии  направени от арх. Десислава Димитрова, която е автор и куратор на експозицията. Втората  изложба показва всички участващи двадесет  конкурсни проекти за архитектурно-художествен елемент на градската среда в Брацигово, като три от проектите бяха отличени и наградени, а първопремираният ще бъде и реализиран. Негов автор е Атанас Чакъров.

В рамките на събитието бе направено и представяне на книгата “Брациговските майстори строители” на арх.П.Бербенлиев и  Владимир Партъчев, която беше специално преиздадена за форума от КАБ РК София Област.

Кръглата маса, която се проведе на първия ден от форума разисква темата “Традиции с продължение и потенциал за развитие -диалог между организации и подходи за управлениена недвижими културни ценности”.