В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Българският Червен кръст- Пазарджик започва  поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти  в област  Пазарджик. С право на подпомагане в областта са 13169 лица  като:

 • 10539 лица от едночлени и двучленни семейства ще получат по един малък хранителен пакет с 15 вида продукти с общо тегло 17,540 кг.
 • 2630 лица от тричленните и по-големи семейства по един голям хранителни пакет с 15 вида продукти с общо тегло 27,690 кг.

Раздаването ще започне от 20 септември 2021 година и ще продължи до 30 октомври 2021 година .

Предоставянето на хранителните продукти ще се извършва от служители и доброволци на  БЧК в 18 раздавателни пункта  в цялата област.

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни и противоепидемичните мерки.

На 20 септември 2021г. отварят раздавателни пунктове в град Пазарджик:

 • Пункт № 1 – ул .“Васил Левски „№ 58 /у-ще „Климент Охридски“ 
 • Пункт № 2 –  ул. „Д. Греков“ №5  /Пенсионерски клуб № 3 моста на Лютата /
 • Пункт № 3 – ул. „Хан Крум „ № 11

Подробният график за поетапното раздаване е публикуван на интернет страниците на БЧК / www.redcross.bg/,на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната.

Право на подпомагане по програмата имат:

 • Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителен сезон (2019 г.– 2020 г.).
 • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (м. август 2021г.).
 • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2020/2021).
 • Лица с над 90% степен на увреждание, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия/369,00 лв/получават месечна добавка за социална интеграция (м.юли 2021 г.).
 • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. юли 2021г.).
 • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства към месец юли 2020г.,
 • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства получили финансова подкрепа  във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г.-31.07.2021 г.

През целия период на изпълнение на Програмата, ще се реализират съпътстващи мерки допълващи предоставянето на хранителните продукти. Те се изразяват в индивидуално консултиране или други форми на подкрепа и съдействие, реализирани в отговор на конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи, в помощ на тяхното социално включване. Ще бъдат предоставени информационни материали, прожекция на видеофилми на теми като: „Здравословно хранене“, „Промоция на хигиената“ и „Превенция на социално значимите заболявания“ и др.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

   

 Допълнителна информация гражданите могат да получат в областната структура на БЧК   на ул. „Хан Крум „ № 11.