Дневен център за пълнолетни леца с увреждания, който съществува от няколко години, във Величково, ще продължи да съществува там, но при нови условия, ако по време на утрешното си заседание общинските съветници одобрят предложението на кмета Тодор Попов.

Съгласно проекторешението срещу наем от 65 лв. месечно, НПО – то, което обслужва центъра ще ползва 127 кв.м. помещения, в които има столова, три броя тоалетни, помещение за психолог, помещение за трудов терапевт, помещение за медицински персонал, помещение за рехабилатор и помещение за социален работник. Сградата е триетажна и е общинска собственост, но за центъра ще се ползват помещения на първия етаж.

Срокът за отдаване под наем е до 30.06.2025 г. Отдаването под наем ще се осъществи на основание Решението на Общинския съвет, след проведен публичен търг с тайно наддаване.

С отдаването под наем на имота се очаква да се увеличат собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и да се подобри обслужването на поставените в нужда социални групи от населението.