Общинският съветник Стоян Траянов напусна групата на ГЕРБ в Общински съвет – Пазарджик и стана независим, това съобщи днес по време на редовното заседание председателят на градския парламент адвокат Хари Хараламбиев. Той заяви, че писмото с искането на Траянов е било депозирано в деловодството на ОбС преди днешната сесия, но не посочи мотивите за решението на Траянов.

Така групата на ГЕРБ вече се състои от осем души – Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева и Валентина Кайтазова.