Десет многоетажни легла дари „Биовет“ АД на ДГ “Иглика“ в град Пещера, това се случи след като директорът на детската градина г-жа Величка Балканджиева се обърна към ръководството на най-голямото предприятие в региона с молба за съдействие. Поръчката е изпълнена от ,,Лем Комерс“ ЕООД с.Главиница. С новите легла, които ще се ползват от общо 40 деца, се осигурява необходимата база за всички деца от подготвителната група.

Спазват се изискванията за помещенията в детската градина и за оптимизиране на пространството за обучение, игра и почивка на децата. Директорката на ДГ ,,Иглика“ изказва своята огромна благодарност на ,,Биовет“АД за щедрото дарение и грижата към децата на община Пещера.

Днес на посещение в ДГ „Иглика“ бяха изпълнителният директор на „Биовет“ Ангел Желязков, Йордан Младенов- кмет на община Пещера и собственикът на  ,,Лем Комерс“ ЕООД с. Главиница.

След ремонт със собствени средства, помощ от Община Пещера и строителна група към Общината са подменени ламинатът, фаянсовите плочки в умивалниците, сервизните помещения и тоалетните в едно от помещенията на детското образователно заведение.

Кметът на Общината увери, че през следващата година започва пълен ремонт на дворното помещение. Предстои съществуващите игрални съоръжения да бъдат разположени по-рационално в пространството, за да се изпълнят изискванията на ресорните органи.

Ще бъде подменена и настилката в парковото пространство, каза още Младенов.

Градоначалникът изрази своето задоволство от факта, че бизнесът оказва съдействие на местната управа за подобряване на съществуващата учебна база, нужна за съвременното обучение и развитие на подрастващото поколение в града.

Младенов допълни, че бизнесът не трябва да забравя, че всяко дарение помага на местната общност и прикани и други собственици на фирми да се включат в кампанията за подобряване състоянието на детските градини и училищата в града.

„Винаги сме оказвали и ще продължим да оказваме съдействие на всички училища и детски градини в общината, тъй като смятаме, че образованието е и ще бъде основен приоритет за да имаме просперираща държава“. – заяви изпълнителният директор на „Биовет“ АД – Ангел Желязков.