Служители от Регионалната дирекция по горите в Пазарджик са установили незаконна сеч на територията на Държавно горско стопанство „Селище” .

В отдел, за който е издадено позволително за принудителна сеч, проверяващите са констатирали незаконно отсечени 164 дървета от видовете бял бор и смърч.

В съседен отдел, без издадено позволително, служителите на Дирекцията са установили още 18 отсечени дървета от вида бял бор, съобщават от Изпълнителната агенция по горите.

Незабавно са уведомени органите на МВР. Образувано е досъдебно производство. За 24 часа са задържани служител на Държавно горско стопанство „Селище” и двама работници, извършили сечта.

Общото количество на незаконно добитата дървесина, задържана от служителите на горската дирекция, е над 168 кубически метра.

Още 9 кубика строителна дървесина са задържани от служители на Изпълнителна агенция по горите и ресорната дирекция в Пазарджик. На контролен горски пункт „Чепино” при проверка на моторно превозно средство, проверяващите са установили, че с товарния автомобил се транспортират 9 куб. м строителна дървесина над посоченото в превозния билет. От органите на МВР са задържани шофьорът на автомобила и служителя на Държавно ловно стопанство „Чепино”, издал превозния билет.