На днешния 12 октомври църквата почита паметта на Свети Мартин Милостиви – епископ от Тур. Светецът е роден в Панония през 316 година, в семейство на езичници с високо обществено положение. Мартин Милостиви разпознал в Християнството своята вяра още като дете. Когато станал на 15 години трябвало да постъпи във войската и станал конен офицер, като с това получил одобрението на високопоставените си.

Макар да се утвърдил като военен, Мартин Милостиви не изоставил своя смирен начин на живот. Със заплатата си помагал на бедните и онеправданите. Мартин приел официално християнската вяра на 18 години. След това започнал да се бори да изостави военната служба в полза на службата на Бога.

Баща му обаче го убедил да остане още две години. Те прераснали в близо две десетилетия. И макар да носел униформата на воин, Мартин отказвал да носи оръжие и да отнема живот. Император Юлиан Апостат го освобождава от армията едва когато светецът бил на 40 години.

След като напуска войската, Мартин се отдава на вярата. През 372 година става епископ на Тур и основава манастир. Умира през 397 година. Светецът е покровител на Франция, Словакия, Айхсфелд и град Майнц.