На свое заседание на 6.10.2021 г. Министерският съвет прие Решение, с което обявява 12 октомври за Ден на българската община и местното самоуправление. Правителственото решение е взето по предложение на Националното Сдружение на Общините в Република България.
Избирането на тази дата в календара има за цел да отдаде нужното признание на изпълнителната власт и нейната администрация. Отдаваме значимост и на Общинските съвети, които представляват волята на гражданите. Положените труд и усилия през годините от местните власти доказаха тяхната компетентност, работоспособност и умение да овладяват трудностите, пред които времето, обстоятелствата и ситуациите ги изправят.
На този ден трябва да погледнем назад в миналото и да си спомним с уважение за първите управляващи – с онзи истински, неподправен, възрожденски дух и ентусиазъм. Развитието и растежа на нашето населено място дължим имено на тях.
На всички бивши, настоящи Общински съветници, Кметове, служители и партньори на Община Пещера, пожелавам – здраве разум и много енергия за утвърждаване ролята на Общината в развитието на обществото.
И нека настоящите и тези след нас в бъдещето да продължават, да градят и развиват Пещера. Нека се превърне в още по- добро и привлекателно място за живеене.
Честит празник!
Йордан Младенов
Кмет на Община Пещера