Бюджетно мероприятие „Обредни дейности“ напомня на гражданите, че съгласно Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на Общински съвет гр. Пазарджик, неплатените гробни места с изтекъл срок на ползване, ще останат на разпореждане на бъджетното мероприятие.
Те ще бъдат предоставяни за ново погребване, като крайният срок на заплащане на ползваните парцели е 15 декември. Справки и заплащане се извършват на гробищен парк Пазарджик, чието работно време е всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
Тел. 034 48 49 69 ; GSM 0884 311 010