Министерството на здравеопазването публикува списък на 162 лечебни заведения с лаборатории и самостоятелни медикодиагностични лаборатории на територията на страната, с които е сключен договор за предоставяне и извършване на бързи антигенни тестове.

Съгласно договорите, тези болници и лаборатории работят с безплатно предоставени от МЗ.

Пределната цена, която те могат да определят за пробовземането и административната работа, свързана с отчитането на резултатите в НЗИС и издаването на сертификат за изследване, е до 10 лева.

Пълния списък може да видите тук:

Пазарджик
„Хигия – ДКЦ“ ООД, гр. Пазарджик
„ДКЦ I Пазарджик“ ЕООД, гр. Пазарджик
„ДКЦ I Велинград“ ЕООД, гр. Велинград
„МЦ I – Септември“ ЕООД, гр. Септември
„МЦ – Панагюрище“ ЕООД, гр. Панагюрище
МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера

Тези лаборатории не могат да събират повече от 10 лв. за вземане и обработка на пробата.