Поради достигната 14-дневна заболеваемост между 500 и 750 на 100 000 население в три общини в област Пазарджик – Батак, Пазарджик, Стрелча и в изпълнение на т.4 от Заповед №РД09-3596/20.10.2021г. на министъра на образованието и науката, училищата в тези общини са организирали обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките и с графици за ротация във всяко училище.

Учениците от І до ХІІ клас в училищата от община Панагюрище се обучават от разстояние в електронна среда поради достигната 14-дневна заболеваемост над 750 на 100 000 население.

Към 31 октомври, 2021 година, 14 области са в тъмночервена зона – Монтана, София-град, Перник, Видин, Габрово, Варна, Кюстендил, София-област, Враца, Стара Загора, Благоевград, Пловдив, Ямбол и Ловеч. А с показател от над 1000 заразени на 100 000 са 7 области – Монтана, София-град, Перник, Видин, Габрово, Варна, Кюстендил, след като в края на миналата седмица бяха 4 – Перник, Монтана, София-град и Видин.