При разтоварване на азотна киселина необходима за производствени нужди, днес следобед камион на фирма Мантико – София причинява изтичане на, малко количество киселина, около 20 литра от дефектирало уплътнение на разтоварващ щуцер.
Съгласно установени процедури течът е локализиран, пропускът е отстранен своевременно, киселината е абсорбирана с пясък и е неутрализирана с карбонат и вода. Площадката е почистена и измита! При неутрализацията част от промивните води изтичат на пътя извън територията на завода. Пътя е измит и почистен, съобщиха от „Биовет“ АД.