Пленумът на ВСС взе решение, че е необходимо и целесъобразно да бъде увеличена прогнозната стойност на обект „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик“ с допълнителни средства в размер на 4 185 264 лв. с ДДС, като сметната стойност се променя на 6 693 264 лв. с ДДС, включително с 10% непредвидени разходи, без промяна на годишната задача за 2021 г. Увеличаването на прогнозната стойност се налага, тъй като първоначално определената е на база разгърната застроена площ от 1 800 кв. м., като не е включена застроената площ на подземен етаж, на последен тавански етаж, както и не са били включени средства за преместване и изместване на съществуващи проводи на подземната техническа инфраструктура в имота.

Новата прогнозна стойност е определена на база разгърната застроена площ на новопроектираната сграда, съгласно влязло в сила решение на ПУП, от 3 000 кв. м. и в нея са включени разходите по преместване и изместване на съществуващи проводи на подземната техническа инфраструктура в имота и авторски надзор. Увеличаването на застроената площ е по предложения от административните ръководители на органите на съдебната власт, които ще ползват сградата.

Сградата вече се строи, тя се намира непосредствено зад магазин Билла на старата автогара.