Българската православна църква почита днес паметта на Свети Архангел Михаил, който стои до Божия престол и чието име означава „Кой е като Бога“. Архангел Михаил е военачалник на цялото небесно войнство от ангели и архангели. Според вярата ангелите са безплътни сили или духове, служители на Бога и пазители на човеците. „Книгата на пророк Исая“ разказва, че един от първите ангели – Денница, се възгордял и с падането си увлякъл много други безплътни сили – така се е появило злото. Ангелите обаче останали верни на Господа.

Пръв измежду тях е Архангел Михаил, когото Библията описва като „водач на войнството Господне“ и главен борец срещу дявола и беззаконията на хората. Затова светецът символизира тържеството на доброто, на светлината и на справедливостта. В църковната иконография е изобразен с копие в ръка, тъпчещ с краката си дявола. Църковният празник е наричан от народа Архангеловден и е вторият по значимост след Димитровден есенен празник. На Свети Архангел Михаил се е паднала задачата да отделя душата на човека от тялото, затова в съботата преди празника е Архангелова задушница – една от големите задушници през годината. Смята се, че ако умиращият си отива с усмивка, Михаил му е подал златната ябълка. А ако умира в конвулсии, му е дал да изпие горчивата чаша. А кое от двете ще подаде Михаил на умиращия, зависи от самия човек и това как е живял живота си на земята.

Днес да почерпят Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Райна и Рангел.