В 132 секции ще гласуват нашите сънародници във Великобритания, сочат данните от Външно министерство. Сред тях има и хиляди пазарджиклии и жители на нашата област.

Само в Посолството ни в Лондон в момента има опашки от чакащи за гласуване, разказаха Александър Венчев и Ралица Белчева. Там са открити четири секции, а освен предварително подалите заявления, право на глас имат и останалите българи. Те трябва да попълнят на място декларация, че не са гласували на друго място.

Чакащите на опашките имат различни нагласи, но повечето от тях ще подкрепят партия различна от доскоро управлявалата у нас.

Всички секции в Европа са отворили и работят. Като символ на българското в секцията в гръцкия град Александруполис, дори, членовете на секционната избирателна комисия се облякоха с народни носии.

Сънародниците ни по света могат да упражнят правото си на глас в общо 750 секции в 68 държави.

Най-голям е броят на избирателните секции в Европа, от които 132 във Великобритания, 82 в Германия, 69 в Испания, 28 в Италия, 26 секции в Гърция, 18 във Франция, 13 в Норвегия.