8.38% е избирателната активност в нашата област, към 11 ч. на изборния ден, съобщиха от РИК – Пазарджик. Вижте кои са най-активните общини в таблиците. За президент и вицепрезидент до момента са гласували 8.26% от избирателите.

 

С  П  Р  А  В  К  А –  И З Б О Р E Н  Д Е Н  – 14 ноември 2021 г.
ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК – МИР 13
Избори за ПВР 2021
Община Плануван брой секции На 13.11.21г. до 20.00ч. брой секции под охрана До 7,30 часа на 14.11.2021 г. Избирателна активност НС-2021 на 14.11.2021 г   До 20,30 ч. – информация за броя секции: на 14.11.2021 г Към 20,00 часа
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 13.11.2021г на 14.11.2021 г. Към 11,00 часа на 14.11.2021 г Към 16,00 часа
открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували % приключили до 20,00 ч. *неприключили до 20,00 ч. брой гласували %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Батак 9 0 2 11 11 11 5,206 827 15.89 0.00 0.00
2 Белово 12 0 1 13 13 13 7,325 921 12.57 0.00 0.00
3 Брацигово 16 0 0 16 16 16 7,540 421 5.58 0.00 0.00
4 Велинград 47 4 1 52 52 52 31,057 2,739 8.82 0.00 0.00
5 Лесичово 10 0 0 10 10 10 4,217 536 12.71 0.00 0.00
6 Пазарджик 145 9 3 157 157 157 101,009 7,104 7.03 0.00 0.00
7 Панагюрище 26 2 0 28 28 28 20,875 1,866 8.94 0.00 0.00
8 Пещера 26 0 1 27 27 27 18,362 1,451 7.90 0.00 0.00
9 Ракитово 16 0 1 17 17 17 12,780 885 6.92 0.00 0.00
10 Септември 30 0 1 31 31 31 21,514 1,772 8.24 0.00 0.00
11 Стрелча 9 0 0 9 9 9 4,095 589 14.38 0.00 0.00
12 Сърница 5 0 2 7 7 7 4,164 569 13.66 0.00 0.00
ОБЩО МИР 13 351 15 12 378 378 378 0 238,144 19,680 8.26 0 0.00 0 0 0 0.00
С  П  Р  А  В  К  А –  И З Б О Р E Н  Д Е Н  – 14 ноември 2021 г.
ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК – МИР 13
Избори за НС 2021
Община Плануван брой секции На 13.11.21г. до 20.00ч. брой секции под охрана До 7,30 часа на 14.11.2021 г. Избирателна активност НС-2021 на 14.11.2021 г   До 20,30 ч. – информация за броя секции: на 14.11.2021 г Към 20,00 часа
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 13.11.2021г на 14.11.2021 г. Към 11,00 часа на 14.11.2021 г Към 16,00 часа
открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували % приключили до 20,00 ч. *неприключили до 20,00 ч. брой гласували %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Батак 9 0 2 11 11 11 5,206 808 15.52 0.00 0.00
2 Белово 12 0 1 13 13 13 7,325 921 12.57 0.00 0.00
3 Брацигово 16 0 0 16 16 16 7,540 443 5.88 0.00 0.00
4 Велинград 47 4 1 52 52 52 31,057 2,873 9.25 0.00 0.00
5 Лесичово 10 0 0 10 10 10 4,217 529 12.54 0.00 0.00
6 Пазарджик 145 9 3 157 157 157 101,009 7,290 7.22 0.00 0.00
7 Панагюрище 26 2 0 28 28 28 20,875 1,876 8.99 0.00 0.00
8 Пещера 26 0 1 27 27 27 18,362 1,443 7.86 0.00 0.00
9 Ракитово 16 0 1 17 17 17 12,780 885 6.92 0.00 0.00
10 Септември 30 0 1 31 31 31 21,514 1,738 8.08 0.00 0.00
11 Стрелча 9 0 0 9 9 9 4,095 590 14.41 0.00 0.00
12 Сърница 5 0 2 7 7 7 4,164 569 13.66 0.00 0.00
ОБЩО МИР 13 351 15 12 378 378 378 0 238,144 19,965 8.38 0 0.00 0 0 0 0.00