За поредна година третият четвъртък на месец ноември се отбелязва  Международния ден без тютюнопушене. По традиция на  този ден се призовава всеки пушач да положи началото на отказване от тютюнопушенето в името на собственото си здраве, както и в името на своите близки, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи. Тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

По данни на Национално проучване на факторите на риска за здравето, проведено от НЦОЗА през 2020 г., в България 34,5% от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи.

Проблемът с тютюнопушенето сред подрастващите продължава да е актуален. Данните от проучването показват, че 26,3% от анкетираните  заявяват, че са правили опити да пушат, като малък превес имат момичетата (26,8%), над момчетата (25,6%). Почти всяко пето дете е настоящ пушач, като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17,3% срещу 16,4%). Разпределението по възрасти показва предимство при младежите между 15 и 19 години (31,4%), отколкото сред тези на 10 – 14 години (4%).

Най-добрата превенция за намаляване на тютюнопушенето сред младежите е изграждане на знания и нагласи за вредите, които то нанася на всички органи и системи в човешкото тяло.

От РЗИ Пазарджик напомнят всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже вредния навик в Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушенето в РЗИ Пазарджик 034/437-247 и на Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето 0700 10 323.