„Моята забележка към работата на фирмите по чистотата е по отношение на качеството – то не е такова, каквото трябва да бъде с оглед на ангажимента, който имаме и двете страни, затова съм се разпоредил за много повече усилия от страна на фирмите, които чистят на територията на община Пазарджик и до Коледа градът да бъде почистен основно. По отношение на регулярността на вдигането на контейнерите нямам кой знае какви забележки. Проблемът е с всички локални сметища, които се натрупват около тези контейнери”, заяви кметът на Пазарджик Тодор Попов на среща с представители на сметопочистващите и сметоизвозващите фирми, които поддържат чистотата в града и селата. Поводът за това бяха зачестилите сигнали от граждани и от служители на „Екопатрули” за образували се локални сметища около контейнерите.

„За добро или за лошо, явно консумираме, а и хвърляме повече. Това показват данните от кантарите на депото. В последно време количеството на боклука се увеличава, кантарите са електронни, всичко се измерва и записва. Всяка една година трябва да се опитваме да обезпечаваме услугата по чистотата с необходимите финансови средства. Освен че се увеличава количеството отпадък, увеличават се и задълженията ни към РИОСВ по отношение на таксите по тяхната сметка, в същото време се увеличава горивото, работната заплата, консумативите, няма как ние да издържим с тези пари без актуализация. Затова искам да съм коректен и го казвам ясно: с малко, но трябва да увеличим таксата и тази година. Иначе няма да можем да плащаме на фирмите по чистотата и ще бъдем затрупани с боклуци. Хората трябва да го осъзнаят и да проявят разбиране”, обясни Тодор Попов.

Кметът на Пазарджик заяви, че до Коледа натрупаният край контейнерите боклук ще бъде извозен. В акцията ще се включат служители и техника и на общинското звено по озеленяване, ангажира се управителят на Бюджетното мероприятие – Стоимен Спасов.

„Всяка година се опитваме да повишаваме качеството на услугата и със сигурност няма човек, на когото тези гледки да се харесват. Така че това ще бъде плод на едно допълнително усилие за събиране на отпадъци, които  не се побират в контейнерите – това са отпадъци от градините, отпадъци от дребни ремонти, от строителни материали, които по договор не сме длъжни да вдигаме, но и не можем да го оставим така. Затова искам да помоля нашите съграждани за малко търпение, за да почистим това – както в града, така и по селата, разбира се, и за малко повече отговорност, защото тези отпадъци се хвърлят от хората и не падат от небето. Нека всеки един да има личната си отговорност. Все пак повечето от тези отпадъци могат да бъдат третирани и в дворовете на хората – всеки да има отговорността сам да се справя с това, а не да ги метне на тротоара и да чака кметът да дойде да му ги вдигне. Ще го направим, макар че не е наше задължение, но пак призовавам да бъдем повече отговорни. Общата ни чистота зависи от поведението на всеки един от нас!”, каза още кметът на Пазарджик. Той благодари на гражданите за сигналите, за активността им и за непримиримостта с мърсотията.