Днес съветниците гласуват назначаването ѝ за управител на специализираното лечебно заведение

 Днес от 14 часа ще се проведе предпоследното за тази година заседание на ОбС Пазарджик. Общо 25 точки са залегнали в дневния ред, две от които извънредни. Една от извънредните точки е именно възлагането на кмета на Община Пазарджик да сключи договор за възлагане на управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД с д-р Костадинка Сотирова.

Тя се класира на първо място с оценка отличен 5.94 пред временната комисия за номиниране на кандидатите за участие в конкурса за възлагане управлението на специализираното лечебно заведение. Другата извънредна точка е относно определянето на представител на общината в Асоциацията на ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията, насрочено за началото на декември.

Местните депутати ще дискутират и гласуват план-сметката на разходите за битови отпадъци, както и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за следващата година. Съветниците трябва да приемат програма за намаляване риска от бедствия на територията общината, както и дали общината да направи дарение в полза на държавата за нуждите на военното министерство поземлен имот в Црънча. Заседанието ще се излъчва на живо в интернет.