Водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график ще бъдат отстрелвани по време на коледните и новогодишните празници, гласи заповед на изпълнителния директор на ИАГ – инж. Александър Дунчев. Ловните дружинки могат да се възползват на 24, 25 и 26 декември 2021 г., както и на 1 и 2 януари 2022 г., се казва в заповедта. При ловуването трябва да се спазва Законът за лова и опазване на дивеча, правилникът за прилагането му и други нормативни документи. Графикът не се отнася за организирания ловен туризъм.