Според народната легенда, когато Господ разпределял света, на свети Никола се паднали моретата и океаните:

Дял се падна на свети Никола
да си ходи по море, по Дунав,
да си ходи, гемии да крепи…

Така Свети Никола се почита като покровител на водните дълбини, на моряците, на рибарите и като спасител на изпадналите в беда корабокрушенци.

В коледарска песен от Карловско се пее за Свети Никола, който е отишъл в Черно море „та избавил три гемии, три гемии, гемиджии, дето бяха потънали…“

В народното словесно творчество е позната и притчата за това как веднъж Свети Никола излязъл в морето с другари. Извила се буря и лодката се продънила. Но той хванал една голяма риба и запушил с нея дупката. Прибрали се всички на сушата читави и в знак на благодарност му сготвили един шаран. От тук и традицията на Никулден да се прави рибен курбан, и то от риба с люспи.

НИКУЛДЕН
Kod ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НИКОЛАЙ НИКОЛА НИКОЛИНА НИКОЛЕТА НОНКО НИНА КОЛЬО ОБЩО
55155 ГР. ПАЗАРДЖИК 1360 415 242 105 2 197 14 2335
00254 С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 29 17 5 1 0 5 0 57
00571 С. АПРИЛЦИ 4 1 2 0 0 0 0 7
06149 С. БРАТАНИЦА 21 4 12 0 0 2 5 44
10505 С. ВЕЛИЧКОВО 26 3 4 1 0 1 0 35
14619 С. ГЕЛЕМЕНОВО 7 5 1 0 0 0 0 13
15028 С. ГЛАВИНИЦА 37 16 12 2 0 4 0 71
15271 С. ГОВЕДАРЕ 15 4 1 0 0 1 0 21
20362 С. ДЕБРЪЩИЦА 6 6 7 0 0 0 0 19
21556 С. ДОБРОВНИЦА 18 6 4 2 0 8 0 38
23457 С. ДРАГОР 18 10 9 2 0 1 0 40
30572 С. ЗВЪНИЧЕВО 21 14 10 1 0 7 0 53
32010 С. ИВАЙЛО 67 20 17 4 1 5 2 116
39428 С. КРАЛИ МАРКО 2 2 0 0 0 0 0 4
44879 С. ЛЯХОВО 15 3 1 2 0 0 0 21
46749 С. МАЛО КОНАРЕ 48 20 6 4 0 1 3 82
48444 С. МИРЯНЦИ 9 5 1 1 0 0 0 16
48876 С. МОКРИЩЕ 36 16 9 0 1 0 0 62
53285 С. ОВЧЕПОЛЦИ 27 11 5 2 0 0 0 45
53335 С. ОГНЯНОВО 39 10 9 1 0 4 2 65
55556 С. ПАТАЛЕНИЦА 13 5 4 1 0 1 0 24
56561 С. ПИЩИГОВО 15 3 6 1 0 0 3 28
63032 С. РОСЕН 7 7 1 2 0 0 1 18
65437 С. САРАЯ 16 2 5 0 0 1 0 24
65468 С. СБОР 3 1 4 0 0 0 0 8
66559 С. СИНИТОВО 20 7 7 1 0 1 2 38
72713 С. ТОПОЛИ ДОЛ 3 1 0 0 0 0 0 4
77061 С. ХАДЖИЕВО 9 10 3 2 0 1 0 25
78056 С. ЦАР АСЕН 1 3 2 0 0 0 0 6
78570 С. ЦРЪНЧА 12 9 3 0 0 2 0 26
81089 С. ЧЕРНОГОРОВО 15 12 5 5 0 1 1 39
86074 С. ЮНАЦИТЕ 13 3 2 0 0 5 0 23
1932 651 399 140 4 248 33 3407