Общо 11549 са семействата от област Пазарджик, които са подпомогнати с целева помощ и с еднократна финансова подкрепа за отопление през тази зима, сочат данните на Регионалната дирекция за социално подпомагане към 9 декември 2021 г. От тях 11 254 са получили целева помощ за отопление за петте месеца на отоплителния сезон в размер на 523.55 лв., а одобрените за получаване на еднократната финансова подкрепа от 300 лв., въведена от служебното правителство са 295. Отпусната сума е в размер на общо 5 980 531, 70 лева.

И през тази година най-много са отпуснатите целеви помощи за отопление с твърдо гориво (дърва и въглища). От 12-те общини в областта само в Пазарджик и Панагюрище малка част  от  правоимащите са пожелали подпомагане за отопление с електроенергия и само един пазарджиклия е предпочел помощ за природен газ. Най-голям брой са получилите целева помощ за отопление в общините Велинград – 3 010, Пазарджик – 2 899 и Септември – 2 203.

От Дирекциите „Социално подпомагане“ в област Пазарджик подпомагане с целева помощ и с еднократна финансова подкрепа за отопление през тази зима са отказали на 3 906, т.к. не са отговаряли на условията за отпускане на тази социална помощ.

Еднократната финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лв. е въведена от служебното правителство, което осигури и допълнителни разходи за изплащането ѝ. Тя е предназначена за всички, на които е отказано отпускането на целева помощ за отопление поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“, която да е активна и към 1 ноември. От нея се възползваха и хората, които отговарят на критериите, но не са кандидатствали за нея в определения за това срок – до 31 октомври 2021 г. На правоимащите заявили получаването на помощта по банков път тя вече е по сметките, а от днес започва изплащането и за тези, които са пожелали да я получат чрез „Български пощи“ ЕАД. Важно е да се знае, че тази помощ е еднократна и трябва да бъде получена от пощенските клонове в срок до 23 декември тази година включително.

Ако някой няма възможност да получи лично помощта си в пощенския клон, това може да направи негов роднина или близък с нотариално заверено пълномощно.

Неполучените средства за еднократна финансова подкрепа се възстановяват в държавния бюджет.