Референдумът проведен вчера в пазарджишкото село Синитово е протекъл по законовите правила и с участието на 782-ма жители, при 1553 имащи право на глас. Само четирима от участниците са отговорили положително на въпросите, сочат резултатите от Референдума. Общинската избирателна комисия се произнесе по следния начин:

„ОБЯВЯВА ЗА НЕПРИЕТО предложението по Въпрос №1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?“, предмет на произведения на 19 декември 2021 г. местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик,

ОБЯВЯВА ЗА НЕПРИЕТО предложението по Въпрос №2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?“, предмет на произведения на 19 декември 2021 г. местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик,

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК и във връзка с чл. 42, ал. 1  от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление пред Административен съд Пазарджик, в 7-дневен срок от обявяването му.“